COST CONNECT w Warszawie

COST CONNECT w Warszawie

8 marca 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyło się pierwsze organizowane poza Brukselą przedsięwzięcie z cyklu COST CONNECT. W pilotażowym spotkaniu pod tytułem Quantum: Where will the next jump go? wzięli udział prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW i dr Ronald de Bruin, dyrektor COST Association.

Cykl wydarzeń pod nazwą COST CONNECT został zainicjowany przez COST (European Cooperation in Science and Technology) czyli Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych w czerwcu 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest łączenie przedstawicieli COST oraz naukowców spoza Programu zainteresowanych danym zagadnieniem naukowym, pragnących wspólnie rozwijać badania zapoczątkowane przez COST.

Na tle żółtej ściany i plakatu COST stoją minister Bobko i dr Ronald de Bruin