Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego jako nowe narzędzie w prowadzeniu badań naukowych

piątek, 16 maja 2014

Biobanki jako narzędzie badawcze mają  zasadnicze znaczenie w prowadzonych badaniach naukowych dotyczących zależności pomiędzy genami a określonymi schorzeniami. Zebrane dane genetyczne, proteomiczne czy też metabolomiczne  pozwolą na:

a)      lepsze poznanie uwarunkowań genetycznych i środowiskowych chorób  dziedzicznych;

b)      badanie osób pod kątem ich podatności na określone choroby, np. schorzenia neurodegeneracyjne;

c)      dostosowanie terapii do indywidualnych cech genetycznych pacjenta (personalised medicine);

d)     opracowanie nowych leków;

e)      odkrycie nowych biomarkerów dla wielu chorób.

Wśród podmiotów, które mogą korzystać z biobankowania, są nie tylko instytucje naukowe, ale także firmy farmaceutyczne prowadzące badania nad lekami czy też nowymi testami diagnostycznymi. Także rozwój farmakogenetyki opierać się będzie w dużej mierze  na zasobach biobanków.

MNiSW organizuje 17-18 czerwca 2014 r. pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję pod hasłem Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce               i Europie - aspekty techniczne, prawne i etyczne.

Celem konferencji jest przedstawienie zasad funkcjonowania wzorcowych placówek prowadzących biobanki w Europie oraz zapoznanie polskich naukowców z inicjatywą  Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia europejskiego Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC).

Wejście polskich biobanków do BBMRI-ERIC umożliwi im uczestnictwo w wieloośrodkowych projektach badawczych organizowanych w ramach tej europejskiej sieci. W jej ramach działa np. Międzynarodowa Agencja Badań na Rakiem (IARC), agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zajmująca się koordynacją międzynarodowych badań nad rakiem.    

Program konferencji.

Kontakt: Roman.Slaweta@nauka.gov.pl

Tel. 22 52 92 592.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików