Bezpłatne szkolenie z pomocy publicznej na działalność B+R

środa, 6 września 2017

Bezpłatne szkolenie Ministerstwa Rozwoju z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych realizujących projekty z zakresu infrastruktury B+R w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Ministerstwo Rozwoju organizuje w czwartym kwartale 2017 r. dwudniowe szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli jednostek naukowych i  uczelni planujących realizację lub zaangażowanych w realizację projektów z zakresu infrastruktury B+R współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zasad realizacji projektów w obszarze B+R zgodnie ze wspólnotowymi podstawami pomocy publicznej, zagadnienia rozdziału działalności gospodarczej i niegospodarczej w realizacji projektów z zakresu infrastruktury B+R oraz praktyczne aspekty dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania.

Szkolenia przeprowadzą eksperci z zakresu pomocy publicznej w dziedzinie B+R oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Szczegółowe informacje o zakresie, terminach i warunkach udziału – wraz z formularzem rejestracyjnym znajdziecie Państwo pod adresem.

Tagi: pomoc publiczna, B+R

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików