Bazy dostępne wyłącznie dla konsorcjów naukowych

piątek, 8 lipca 2011

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego częściowo finansuje dostęp do wybranych baz danych za pośrednictwem koordynatorów konsorcjów:

  • ICM UW – specjalistyczne bazy dziedzinowe (bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe i faktograficzne) z zakresu nauk: chemicznych (Beilstein i Gmelin, czasopisma American Chemical Society – ACS); fizycznych i inżynieryjnych (Inspec, American Physical Society & American Institute of Physics – APS/AIP); matematycznych i informatycznych (Math); medycznych (Lippincott Williams & Wilkins – LWW); ekonomicznych (ABI/Inform Complete, SourceOECD, ISI Emerging Markets, Global Marketing Information – GMID, Emerald Publishing Group), kolekcja ponad 800 książek w ramach bazy Knovel oraz bazy Wiley-Blackwell;
  • ICHB PAN – EBSCO Publishing (pakiet specjalistyczny – nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, religioznawstwo, psychologia, wydawnictwa prawnicze i turystyczne oraz nauki medyczne) oraz ProQuest Information and Learning – nauki humanistyczne, techniczne, rolnicze i medyczne, Royal Society of Chemistry, KARGER, CABI Publishing i FSTA;
  • Politechnika Wrocławska – Chemical Abstracts;
  • UMK – Mathematical Reviews.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików