Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – wyniki

środa, 6 sierpnia 2014

Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

W jej efekcie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opierając się na rekomendacjach Zespołu doradczego ds. PMDIB, podjęła następujące decyzje:

  • na PMDIB zostanie wpisanych 20 nowych propozycji przedsięwzięć w zakresie  infrastruktury badawczej;
  • założenia 5 obecnych na PMDIB przedsięwzięć zostaną zaktualizowane, zgodnie z propozycjami i modyfikacjami zgłoszonymi w ramach II etapu aktualizacji PMDIB.

 Wykaz wszystkich propozycji przedsięwzięć znajdujących się na zaktualizowanej PMDIB stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zaktualizowana PMDIB zawiera 53 propozycje przedsięwzięć w wielu szeroko rozumianych dziedzinach nauki, tj.: nauki fizyczne i matematyczne – 14, nauki techniczne – 14, nauki o Ziemi i biologiczne – 11, zagadnienia interdyscyplinarne – 6, nauki medyczne i rolnicze – 6, nauki społeczne i humanistyczne – 2.

30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 natomiast ma charakter międzynarodowy. 13 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

Jak wcześniej wielokrotnie podkreślano, umieszczenie propozycji przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej na PMDIB nie stanowi promesy finansowania jego realizacji. Finansowanie budowy, a także przyszłego funkcjonowania przedsięwzięć umieszczonych na PMDIB odbywać się będzie zgodnie z procedurami przewidzianymi dla odpowiednich strumieni finansowych (budżet w części 28 Nauka lub fundusze strukturalne UE).

Jesienią bieżącego roku MNiSW planuje organizację spotkania informacyjnego dla reprezentantów konsorcjów naukowych, których propozycje przedsięwzięć są obecne na PMDIB. Spotkanie będzie w dużej mierze poświęcone kwestii finansowania infrastruktury badawczej ze środków europejskiej polityki spójności. O szczegółach MNiSW poinformuje w osobnym komunikacie.

MNiSW przewiduje, że kolejna aktualizacja PMDIB zostanie ogłoszona na przełomie lat 2016/2017.

Przebieg procesu aktualizacji PMDIB

Proces aktualizacji PMDIB został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 stycznia 2013 r.

Propozycje przedsięwzięć w I etapie aktualizacji PMDIB można było nadsyłać do 15 marca 2013 r. W tym etapie złożono 100 propozycji przedsięwzięć, które zostały poddane ocenie ze strony recenzentów krajowych oraz Zespołu doradczego ds. PMDIB.

W komunikatach z 30 sierpnia oraz 2 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zakończeniu procesu oceny propozycji przedsięwzięć złożonych do MNiSW w ramach I etapu aktualizacji PMDIB i zaproszeniu wybranych spośród nich do II etapu aktualizacji PMDIB. Propozycje tych przedsięwzięć można było nadsyłać do 15 listopada 2013 r.

W II etapie aktualizacji PMDIB rozpatrywano 33 propozycje przedsięwzięć nowych oraz 5 przedsięwzięć już obecnych na PMDIB, które skorzystały z możliwości modyfikacji swoich założeń (dotyczących składu konsorcjum, zakresu inwestycji, budżetu czy planu badawczego).

Złożone propozycje były oceniane przez dwóch recenzentów krajowych i dwóch recenzentów zagranicznych oraz opiniowane przez Zespół doradczy ds. PMDIB. Łącznie w procesie oceny wzięło udział blisko dwustu recenzentów krajowych i zagranicznych wywodzących się z różnych dziedzin nauki oraz sfery zarządzania infrastrukturą badawczą.

Tagi: PMDIB

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików