Akredytacje zagraniczne – przesłanie lub uzupełnienie ankiet

piątek, 27 stycznia 2017

W związku z opracowywanym aktualnie katalogiem zagranicznych akredytacji i certyfikatów objętych finansowaniem, który będzie podstawą do ogłoszenia naboru wniosków uczelni o finansowanie zagranicznych akredytacji i certyfikatów w projekcie pozakonkursowym MNiSW „Akredytacje zagraniczne”, współfinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prosimy uczelnie zainteresowane uzyskaniem finansowania w powyższym projekcie o ew. uzupełnienie ankiet przesłanych Państwu przed spotkaniami informacyjnymi w listopadzie i grudniu 2016 r., jeżeli zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu akredytacji zagranicznych, o które będą się Państwo ubiegali.

Jeśli nie wysyłali Państwo jeszcze ankiety lub nie podawali w niej akredytacji, która jest przedmiotem zainteresowania uczelni, zapraszamy do jej przesłania lub uzupełnienia na adres grzegorz.robak@nauka.gov.pl w terminie do dn. 15 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przewidujemy możliwość uzupełniania katalogu zagranicznych akredytacji i certyfikatów w późniejszym terminie w trakcie trwającego naboru.

Tagi: szkolnictwo wyższe, PO IR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików