Komitet Polityki Naukowej

Wsparcie ministra w kreowaniu strategicznych rozwiązań dla nauki i szkolnictwa wyższego to główne zadanie Komitetu Polityki Naukowej. 

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

Skład Komitetu Polityki Naukowej powołany 1 czerwca 2016 r.:

 • Janusz Bujnicki - przewodniczący od 2 czerwca 2016 r. do 1 grudnia 2016 r.;
 • Beata Czarnacka-Chrobot;
 • Janusz Gołaś;
 • Wiesława Grajkowska;
 • Piotr Gutowski;
 • Jolanta Jabłońska-Bonca;
 • Andrzej Jajszczyk - przewodniczący od 2 grudnia 2016 r. do 1 czerwca 2017 r.;
 • Barbara Klajnert-Maculewicz - przewodnicząca od 2 grudnia 2017 r. do 1 czerwca 2018 r.;
 • Jacek Łęski;
 • Jerzy Szwed;
 • Grzegorz Wrochna - przewodniczący od 2 czerwca 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.;
 • Tomasz Żylicz.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików