Terminy posiedzeń KEJN


Najbliższe posiedzenia plenarne Komitetu odbędą się 13 i 14 grudnia 2017 r.