Terminy posiedzeń KEJN


Najbliższe posiedzenia plenarne Komitetu odbędą się 8 i 9 listopada 2017 r.