Terminy posiedzeń KEJN


Najbliższe posiedzenia plenarne Komitetu odbędą się 7 i 8 marca 2018 r.