Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest organem opiniodawczo-doradczym ministra, powoływanym na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i środowiska społeczno-gospodarcze. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa cztery lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu.

Skład Komitetu 2017 - 2018:

 1. Dominik Antonowicz
 2. Andrzej Betlej
 3. Teresa Chynczewska-Hennel
 4. Krzysztof Tadeusz Chyży
 5. Ewa Dahlig-Turek
 6. Wojciech Dajczak
 7. Józef Dulak
 8. Piotr Furmański
 9. Stefan Jackowski
 10. Karol Kamiński
 11. Zbigniew Kąkol
 12. Konrad Klejsa
 13. Łukasz Konieczko
 14. Przemysław Korytkowski
 15. Emanuel Kulczycki
 16. Marek Lewandowski
 17. Monika Marcinkowska
 18. Łukasz Michalczyk
 19. Anna Nasiłowska-Rek
 20. Katarzyna Paprzycka
 21. Andrzej Pilc
 22. Barbara Rymsza
 23. Elżbieta Dagny Ryńska
 24. Błażej Skoczeń
 25. Mariusz Stasiołek
 26. Marta Szoka
 27. Iwona Szwach
 28. Artur Terzyk
 29. Agnieszka Wierzbicka
 30. Maciej Zabel

Przewodniczącym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych jest prof. dr hab. Maciej Zabel.

Podstawowym zadaniem Komitetu jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo- rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych. W wyniku oceny, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz C - poziom niezadowalający.

Informacja o zasadach kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych znajduje się tutaj.

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików