Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców

piątek, 8 stycznia 2010

Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców działają przy wielu przy ośrodkach akademickich w Polsce: 

 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński
 • Studium Języka i Kultury Polskiej, Akademia Polonijna w Częstochowie 
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki
 • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum", Uniwersytet Warszawski
 • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Uniwersytet Rzeszowski
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Opolski  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje koszty dydaktyczne wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej, organizowanych dla cudzoziemców przez niektóre szkoły wyższe, oraz oferuje pomoc zagranicznym studentom lektoratów języka polskiego w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne. Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się od lipca do września. Kurs obejmuje nie tylko naukę języka, lecz jest także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki  krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików