Informacja o tymczasowym wyłączeniu kreatora wniosków na rok 2016 w systemie OSF

czwartek, 16 kwietnia 2015

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o zasadach finansowania nauki, kreator wniosków na rok 2016 w systemie OSF został tymczasowo zablokowany.

Odblokowanie ww. kreatora nastąpi w momencie wprowadzenia zmian w systemie OSF, według nowo obowiązujących przepisów, co zapobiegnie konieczności korygowania wniosków złożonych na rok 2016 na dotychczas obowiązujących formularzach.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików