Komunikat o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie uczestnictwa naukowców w programie „Mobilność Plus”