Informacja o rozstrzygnięciu IV edycji konkursu projektów badawczych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus”

czwartek, 6 listopada 2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała  kwotę 37 865 592 zł na finansowanie  projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W IV edycji konkursu wyłoniono 145 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 64 pkt.

Finansowanie projektów rozpocznie się w 2015 roku.

W konkursie rozpatrzono 549 wniosków dla młodych naukowców.

Tagi: Iuventus Plus

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików