Brokerzy Innowacji wybrani w poszczególnych województwach

piątek, 18 października 2013

Poniżej znajdą Państwo tabelę prezentującą zakres działalności Brokerów Innowacji.

Zgodnie z  ogłoszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą  „Brokerzy Innowacji” na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji” (M. P. 2013 r., poz. 162) Brokerzy Innowacji, działający na rzecz jednostki, będą realizować następujące zadania:
1) identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje;
2) budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zadania Brokerzy Innowacji będą realizować w szczególności przez następujące działania:
1) nawiązywanie kontaktów i organizację spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych (minimum cztery spotkania w miesiącu, udokumentowane każdorazowo notatką na temat przebiegu spotkania, osiągniętych rezultatów oraz postępu prowadzonych prac);
2) przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających, w ocenie brokera, wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą przesłanek uzasadniających taką ocenę;
3) inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych;
4) poszerzanie kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików