Scieżka do tej strony

XIV edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Innowacji 2016

piątek, 12 lutego 2016

Ogólnopolski Konkurs „LIDER INNOWACJI” organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.

Tytuł „LIDER INNOWACJI” jest tytułem honorowym, nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.

Tagi: Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików