Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami? » Horyzont 2020

Logo programu Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Ministerstwo Nauki zaproponowało wspólne działanie na rzecz Programu. Działania te opisane są w Pakcie dla Horyzontu 2020. Pod tym dobrowolnym zobowiązaniem do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki podpisało się już ponad 340 jednostek naukowych.

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020 - Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Zaproszenie na Dzień Informacyjny nt. 1. konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI 2)

piątek, 22 sierpnia 2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 16 września 2014 r. w Warszawie Dzień Informacyjny nt. 1. konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI 2).

 

IMI 2 to partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane pomiędzy Komisją Europejską a Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którego celem jest usprawnienie procesu opracowywania nowych leków poprzez wspieranie współpracy w ramach badań i rozwoju. Obecnie IMI 2 dysponuje budżetem w wysokości ponad 3 mld euro na lata 2014-2024, z czego połowa pochodzi z Programu Horyzont 2020.

W Dniu Informacyjnym wezmą m.in. udział p. Magda Gunn oraz p. Magali Poinot z IMI JU (Bruksela), które omówią aktualny konkurs i jego zasady. Spotkanie będzie także okazją do poznania polskich doświadczeń w uczestnictwie w projektach w ramach IMI.

Agenda spotkania oraz dodatkowe informacje organizacyjne, w tym dotyczące rejestracji, znajdują się na stronie internetowej KPK

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików