EIT – ogłoszono konkurs na nowe KICs

poniedziałek, 17 lutego 2014

W dniu 14 lutego 2014 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił konkurs na nowe wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) w następujących obszarach:

„Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się” (Innovation for healthy living and active ageing)  

„Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie” (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution).

Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 10 września 2014 r. Wybór wspólnot – w grudniu 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej EIT:

http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_KIC_Call/EIT_2014_Call_for_KIC_proposals.pdf

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików