Zbiory Danych Osobowych


W załączonych plikach znajdują się informacje o zbiorach danych osobowych, przetwarzanych przez administratora danych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do publikacji tych rejestrów zobowiązują nas przepisy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (art 36a ust. 2 pkt 2).

Wykaz zbiorów dostępny jest w formatach XLS, ODS i CSV.

Rejestr w formacie XLSRejestr w formacie ODT Rejestr w formacie CSV