Bazy danych

Dane publiczne dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego dostepne są za pośrednictwem portalu DanePubliczne.gov.pl

Mozna też korzystać z baz danych: 

  • Zintegrowany System Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on)  połącz >>
  • Wybierz studia połącz >>
  • Inwestycje w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego połącz >>
  • Polska Bibliografia Naukowa połącz>>
  • Praca na uczelniach dla naukowców i nauczycieli akademickich połącz >>
  • Praca w jednostkach PAN i instytutach badawczych połącz >>
  • Projekty badawcze i rozwojowe-wnioski (system OSF)  połącz >>
  • Publikacje naukowe (Wirtualna Biblioteka Nauki)  połącz >>
  • Rejestr Danych Osobowych połącz >> 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików