Dziennik urzędowy 2018

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

styczeń

12.01.2018

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

styczeń

17.01.2018

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

styczeń

17.01.2018

4.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie listy zatwierdzonych jednostek naukowych

styczeń

17.01.2018

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

styczeń

19.01.2018

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

30.01.2018

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowych programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

styczeń

30.01.2018

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

luty

16.02.2018

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików