Dziennik urzędowy 2018

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

styczeń

12.01.2018

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

styczeń

17.01.2018

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

styczeń

17.01.2018

4.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie listy zatwierdzonych jednostek naukowych

styczeń

17.01.2018

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

styczeń

19.01.2018

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

30.01.2018

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowych programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

styczeń

30.01.2018

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

luty

16.02.2018

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców

marzec

02.03.2018

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

marzec

12.03.2018

11.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w latach 2017–2019

marzec

12.03.2018

12.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

marzec

14.03.2018

13.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

marzec

14.03.2018

14.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

marzec

14.03.2018

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”

marzec

27.03.2018

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

marzec

27.03.2018

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

11.04.2018

18.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2017 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk

kwiecień

13.04.2018

19.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2017 przyznano dotacje podmiotowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

kwiecień

18.04.2018

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików