Dla studentów i doktorantów

W Polsce obowiązuje tak zwany boloński model studiów: są one prowadzone w systemie trzystopniowym (licencjat, magisterium, doktorat).

  1. Po maturze można więc wybrać:  studia I stopnia -  licencjackie lub inżynierskie. Pierwsze trwają minimum 3 lata (6 semestrów), a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Na studiach inżynierskich nauka trwa minimum 3,5 roku (7 semestrów) i kończy się zdobyciem tytułu inżyniera.
  2. Po ukończeniu studiów I stopnia można rozpocząć naukę na II  drugiego stopnia i zdobyć tytuł magistra. Jest on równorzędny z tym uzyskiwanym na studiach jednolitych, trwających przeważnie 5 lat.
  3. Po ukończeniu studiów magisterskich można podnieść kwalifikacje na studiach podyplomowych (co najmniej dwa semestry).