Scieżka do tej strony

Grafika - logo Diamentowego Grantu

Dzieki programowi ponad 300 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Dla kogo?

Dla studentów; Strona internetowa Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Dziedziny

Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Budżet

Ok. 20 mln zł na edycję.

Max wysokość grantu

Do 200 tys. zł, w tym wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie.

Terminy

Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy. 

Umowa i dokumenty

Dokumenty w 2015 r. należy przygotowywać według następujacych wzorów:


Diamentowy Grant - informacje