Dziękujemy za nadesłane propozycje. Zostaną one przeanalizowane przez zespół specjalistyczny MNiSW.