Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów

Sekretariat

Sekretariat GPM

pokój: 154
telefon: 22 52 92 631

Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

Piotr Ziółkowski

pokój: 160
telefon:

Do zakresu czynności szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy:

  1. zapewnienia zgodności działań realizowanych przez Ministerstwo z celami i zadaniami polityki państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;
  2. współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi;
  3. doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
  4. koordynacji realizacji polityki informacyjnej Ministerstwa;
  5. analizowania oraz oceny procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
  6. współpracy z zagranicą, w zakresie niezastrzeżonym dla Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu.

Tagi: Kierownictwo MNiSW


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików