Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, realizacji programu Erasmus+ oraz programu ramowego Horyzont 2020, cyfryzacji obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, a także spraw związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Przestrzenią Badawczą.


Sekretariat DIR

pokój: 266
telefon: 22 621 78 83

Agnieszka Tykarska

pokój: 264
telefon: 22 621 78 83

Mateusz Gaczyński

pokój: 268
telefon: 22 621 78 83

Andrzej Kurkiewicz

pokój: 248
telefon: 22 629 89 73

Do zadań Departamentu należy: