Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Budżetu i Finansów (DBF) odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem finansowym.


Katarzyna Tomaszewska

pokój: 319
telefon: 22 628 85 79

Jarosław Oliwa

pokój: 319
telefon: 22 52 92 319

Elżbieta Żebrowska

pokój: 315
telefon: 22 52 92 315

Mariusz Zielonka

pokój: 432
telefon: 22 52 92 432

Grzegorz Kusy

pokój: 317
telefon: 22 52 92 319

Małgorzata Necula

pokój: 412
telefon: 22 52 92 412

Zadania Departamentu to:

 Uwaga: prosimy pamiętać, że część uczelni ma innych nadzorujących: Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. To do nich należy się kierować.