Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Sekretariat

Sekretariat BDG

pokój: 25
telefon: 22 621 09 47, 22 529 27 25

Dyrektor

Alicja Steć

pokój: 23
telefon: 22 621 09 47, 22 529 27 25

Zastępca dyrektora

Mariusz Radziewski

pokój: 27
telefon: 22 621 09 47, 22 529 27 25

Główna księgowa

Dorota Piotrowska

pokój: 305
telefon: 22 52 92 305

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. opracowywania założeń i realizacji polityki kadrowej w Ministerstwie oraz bieżącej obsługi kadrowej pracowników Ministerstwa; 
 2. organizacji Ministerstwa, w tym koordynacja prac związanych z opracowywaniem zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa, projektu regulaminu oraz regulaminów wewnętrznych departamentów; 
 3. planowania i koordynacji prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 
 4. koordynacji dostępu do informacji publicznej na pisemny wniosek; 
 5. nadzoru nad realizacją przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zgłaszania zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wydawania upoważnień w tym zakresie dla pracowników Ministerstwa; 
 6. wewnętrznej kontroli instytucjonalnej;
 7. kontrolowania warunków pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 8. projektowania oraz organizowania działań socjalnych; 
 9. administrowania nieruchomością pozostającą w dyspozycji Ministerstwa; 
 10. planowania i realizacji zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy i techniczny oraz artykuły gospodarcze, a także zapewnienia zakupów inwestycyjnych; 
 11. obsługi administracyjnej Ministerstwa, w tym obsługi poligraficznej oraz transportowej; 
 12. planowania budżetu Ministerstwa w zakresie wydatków na: 
  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
  2. wynagrodzenia, 
  3. remonty, 
  4. opłaty za media, 
  5. sprzęt i materiały oraz zakupy inwestycyjne; 
 13. informatyzacji Ministerstwa w zakresie: 
  1. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażania stanowisk pracy w infrastrukturę informatyczną, 
  2. zapewnienia serwisu sprzętu komputerowego i sieciowego oraz prawidłowego funkcjonowania baz danych w Ministerstwie, a także sprawowania nadzoru nad usługami podmiotów zewnętrznych zapewniających kompleksowy serwis sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania, 
  3. opracowywania założeń i standardów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej Ministerstwa oraz monitorowania poziomu bezpieczeństwa tej sieci i eliminowania powstających zagrożeń; 
 14. potwierdzania uprawnień uczelni do zakupu sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach; 
 15. prowadzenia archiwum zakładowego Ministerstwa; 
 16. prowadzenia strony intranetowej Ministerstwa.

Tagi: organizacja, zamówienia publiczne


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików