Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dahlig-Turek

Jednostka macierzysta

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisja do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej

Dziedzina nauki/sztuki

Dyscyplina podstawowa

Muzykologia

Specjalność podstawowa

Etnomuzykologia

Obszary dodatkowe

Muzykologia systematyczna, instrumentologia

Obecnie pełnione funkcje

Wicedyrektor ds. naukowych IS PAN
Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego International Council for Traditional Music
Sekretarz Generalny European Seminar in Ethnomusicology
Członek Core Group Stałego Komitetu Humanistycznego European Science Foundation w Strasborgu

Adres internetowy i strona internetowa

Ewa.Dahlig-Turek@ispan.pl

Informacje dodatkowe

profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Muzykologii

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików