Prof. nadz. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Jednostka macierzysta

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

Dyscyplina podstawowa

Nauki Rolnicze

Specjalność podstawowa

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, technologia żywności i żywienie

Obszary dodatkowe

Inżynieria żywności, współczesne trendy w produkcji żywności

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu
Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Ekspert 7 Programu Ramowego w Brukseli
Ekspert w Programach Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka
Ekspert w NCBiR
Ekspert w PZPBM
Kierownik Projektu UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03
Koordynator Projektu w SGGW POIG.01.01.02-14-090/09-03

Adres internetowy i strona internetowa

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

Informacje dodatkowe

Członek Zespołu do oceny norm i wymogów wzajemnej zgodności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Współautor pierwszego polskiego sytemu jakości produkcji wołowiny ”System QMP”

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików