Prof. nadz. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Jednostka macierzysta

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki rolnicze

Specjalność podstawowa

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, technologia żywności i żywienie

Obszary dodatkowe

Inżynieria żywności, współczesne trendy w produkcji żywności

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Katedry
Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Ekspert w REA, Bruksela
Ekspert w KE UE, Bruksela
Ekspert w NCBR
Ekspert w PZPBM
Ekspert w ARiMR

Adres internetowy i strona internetowa

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

Informacje dodatkowe

Współautor pierwszego polskiego sytemu jakości produkcji wołowiny ”System QMP”

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików