Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, prof. zw. UAM

Jednostka macierzysta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

prawnych

Dyscyplina podstawowa

prawo

Specjalność podstawowa

Prawo rzymskie

Obszary dodatkowe

Porównawcze prawo prywatne, historia prawa prywatnego

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM
Członek Komitetu Kierującego Associazione della Ricerca Storico-Giuridica Comparatistica, (http://www.aristec.it/)
Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2015-2018,
Przewodniczący Oddiału Poznańskiego Societas Humboldtiana Polonorum, kadencja 2015-2018

Adres internetowy i strona internetowa

dajczak@amu.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików