Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

Jednostka macierzysta

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki humanistyczne

Dyscyplina podstawowa

Historia

Specjalność podstawowa

Historia nowożytna Polski i powszechna

Obszary dodatkowe

Historia Ukrainy, Nuncjatura apostolska

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej

Adres internetowy i strona internetowa

bartok2@gazeta.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików