Prof. dr hab. Stefan Jackowski

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

matematycznych

Dyscyplina podstawowa

Matematyka

Specjalność podstawowa

Topologia Algebraiczna

Obszary dodatkowe

Problemy szkolnictwa wyższego i nauki

Obecnie pełnione funkcje

Adres internetowy i strona internetowa

S.Jackowski@mimuw.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików