Prof. dr hab. Monika Marcinkowska

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Finansów
Katedra Bankowości

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

ekonomicznych

Dyscyplina podstawowa

Finanse

Specjalność podstawowa

Bankowość

Obszary dodatkowe

Instytucje finansowe, wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstw, kapitał intelektualny

Obecnie pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Finansów UŁ
Kierownik Katedry Bankowości
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Bezpieczny Bank”
Członek Redakcji czasopisma „Finanse”
Członek Rady Naukowej czasopisma „Bank i Kredyt”
Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN

Adres internetowy i strona internetowa

monika.marcinkowska@uni.lodz.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików