Prof. dr hab. Marek Lewandowski

Jednostka macierzysta

Instytut Geofizyki PAN

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki przyrodnicze

Dyscyplina podstawowa

Geofizyka, geologia

Specjalność podstawowa

Magnetyzm ziemski, paleomagnetyzm.

Obszary dodatkowe

Ewolucja geosystemu, paleogeografia, geotektonika.

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, członek rad naukowych Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN; członek komitetów naukowych PAN (Komitetu Nauk Geologicznych, Komitetu Geofizyki, Narodowego Komitetu ds Współpracy z IUGG), członek Science Advisory Board Researching Fracking in Europe (Uniwersytet w Durham, Wlk. Brytania); członek redakcji czasopism naukowych, indeksowanych w JCR (Ann. Soc. Geol. Polonica od 2009, Geologia Croatica od 2008, Pure and Appl. Geoph. 2008-2016). Ekspert i recenzent FNP, 5FP, 7FP, H2020.

Adres internetowy i strona internetowa

e-mail: lemar@igf.edu.pl, http://www.igf.edu.pl/prof-dr-hab-marek-lewandowski-polar.php

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików