Prof. dr hab. Maciej Zabel

Przewodniczący Komitetu


Jednostka macierzysta

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Katedra Histologii i Embriologii

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

medycznych

Dyscyplina podstawowa

Biologia medyczna

Specjalność podstawowa

Obszary dodatkowe

Biologia komórki, biologia nowotworów, histologia, embriologia

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Katedry Histologii i Embriologii UM Poznań
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Genetyki PAN
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu
Przewodniczący Fundacji Biologii Komórki
Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOMED w NCBiR
Kierownik Studium Doktoranckiego UM w Poznaniu
Członek Senatu UM w Poznaniu
Członek Komitetu Cytobiologii PAN
Członek Komitetów Redakcyjnych 7-miu czasopism naukowych z listy A
Dr hc Uniwersytetów Medycznych we Wrocławiu i w Białymstoku
Kierownik Grantów Krajowych i Międzynarodowych

Adres internetowy i strona internetowa

mazab@ump.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików