Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Jednostka macierzysta

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki fizyczne

Dyscyplina podstawowa

Fizyka

Specjalność podstawowa

Fizyka ciała stałego

Obszary dodatkowe

Inżynieria materiałowa, informatyka stosowana

Obecnie pełnione funkcje

Senat AGH, przewodniczący komisji ds. nauki

Adres internetowy i strona internetowa

kakol@agh.edu.pl, http://home.agh.edu.pl/~kakol/

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików