Prof. dr hab. inż. Błażej T. Skoczeń, prof. zw. PK

Jednostka macierzysta

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Instytut Mechaniki Stosowanej

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

technicznych

Dyscyplina podstawowa

Mechanika

Specjalność podstawowa

Mechanika Ciał Stałych

Obszary dodatkowe

Modelowanie Konstytutywne Materiałów, Fizyka Ciała Stałego, Projektowanie Akceleratorów Cząstek Elementarnych

Obecnie pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej PK
Kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych w PK
Członek Senatu Politechniki Krakowskiej
Członek Komitetu Mechaniki PAN
Przewodniczący Sekcji Mechaniki Materiałów KM PAN

Adres internetowy i strona internetowa

blazej.skoczen@pk.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików