Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska

Jednostka macierzysta

Wydział Architektury Politechnika Warszawska

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

technicznych

Dyscyplina podstawowa

Architektura

Specjalność podstawowa

Architektura i urbanistyka

Obszary dodatkowe

rozwój zrównoważony w architekturze i urbanistyce, ekonomika procesu inwestycyjnego budowlanego, zarządzanie procesem budowlanym, projektowanie zintegrowane, OZE, asesor - certyfikacja BRE International oraz BRE-in use

Obecnie pełnione funkcje

Przewodniczący Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki
Członek Zespołu do Spraw Niskoenergetycznego Budownictwa (ZDNB) - przy SARP
Przewodniczący Kapituły Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Adres internetowy i strona internetowa

dagny.rynska@arch.pw.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików