Prof. dr hab. Artur Piotr Terzyk

Jednostka macierzysta

Wydział Chemii UMK w Toruniu

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki ścisłe

Dyscyplina podstawowa

Chemia

Specjalność podstawowa

Nanomateriały

Obszary dodatkowe

Symulacje komputerowe

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zespołu Fizykochemii Materiałów Węglowych

Adres internetowy i strona internetowa

aterzyk@chem.umk.pl, www.chem.uni.torun.pl/~aterzyk

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików