Prof. dr hab. Andrzej Pilc, prof. zw. Instytutu Farmakologii PAN oraz CM UJ

Jednostka macierzysta

Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
Wydział Neurobiologii

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

medycznych

Dyscyplina podstawowa

Biologia Medyczna

Specjalność podstawowa

Farmakologia

Obszary dodatkowe

Neurofarmakologia, Neuropsychofarmakologia, Gospodarka Lekiem

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN
Kierownik Zakładu Gospodarki Lekiem, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ,
Członek Komitetu Nauk o Leku PAN,
Członek Korespondent PAU.

Adres internetowy i strona internetowa

nfpilc@cyf-kr.edu.pl
http://www.andrzejpilc.pl/

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików