Prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza

Jednostka macierzysta

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

technicznych

Dyscyplina podstawowa

Budownictwo

Specjalność podstawowa

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Obszary dodatkowe

Trwałość i użytkowalność obiektów budowlanych, historia techniki budowania, rehabilitacja obiektów zabytkowych, nośność użytkowa obiektów mostowych, mikologia i ekologia budowlana, fizyka budowli

Obecnie pełnione funkcje

Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM; Kierownik Zakładu Mostów w IBDiM;
Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Zastępca Przewodniczącego Sekcji Fizyki Budowli, ;
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
Członek Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych;
Członek Rady Naukowej ITB;
Ekspert: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Adres internetowy i strona internetowa

brymsza@ibdim.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików