Dr hab. Łukasz Michalczyk

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki biologiczne

Dyscyplina podstawowa

Biologia

Specjalność podstawowa

Ekologia ewolucyjna,
Taksonomia Tardigrada

Obecnie pełnione funkcje

Wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców
Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Krakowie
Członek Komitetu redakcyjnego African Zoology

Adres internetowy i strona internetowa

LM@tardigrada.net, www.tardigrada.net/newsletter/editors_lm.htm

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików