Dr hab. Konrad Klejsa

Jednostka macierzysta

Zakład Historii i Teorii Filmu, Uniwersytet Łódzki

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisja do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej

Dziedzina nauki/sztuki

humanistycznych

Dyscyplina podstawowa

Kulturoznawstwo

Specjalność podstawowa

Filmoznawstwo

Obszary dodatkowe

Obecnie pełnione funkcje

Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Adres internetowy i strona internetowa

konrad.klejsa@interia.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików