Dr Iwona Szwach

Jednostka macierzysta

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „ Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

technicznych

Dyscyplina podstawowa

Inżynieria Środowiska

Specjalność podstawowa

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Obszary dodatkowe

Technologia Chemiczna, Biotechnologia,
(Badania ekotoksykologiczne, badania biodegradacji związków organicznych)   

Obecnie pełnione funkcje

Zastępca dyrektora ds. badawczo – rozwojowych, Członek Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Wniosków przy MNiSW
Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi,
Członek Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji CEN/TC19/WG33.

Adres internetowy i  strona internetowa

szwach.i@icso.com.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików