Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski

Jednostka macierzysta

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

technicznych

Dyscyplina podstawowa

informatyka

Specjalność podstawowa

modelowanie i symulacja

Obszary dodatkowe

inżynieria produkcji, poligrafia, kolorymetria

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji, członek stowarzyszenia Top500 Innovators

Adres internetowy i strona internetowa

pkorytkowski@zut.edu.pl, http://pkorytkowski.zut.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików