Dr hab. Mariusz Stasiołek, prof. ICZMP

Jednostka macierzysta

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Komisja KEJN

Komisja ds. Grupy Nauk o Życiu

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki medyczne

Dyscyplina podstawowa

Medycyna

Specjalność podstawowa

Neurologia, neurologia dziecięca

Obszary dodatkowe

Neuroimmunologia

Obecnie pełnione funkcje

Sekretarz Naukowy ICZMP w Łodzi; Kierownik Kliniki Neurologii ICZMP w Łodzi; Członek Rady Naukowej ICZMP w Łodzi; Członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Z-ca Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Adres internetowy i strona internetowa

mariusz.stasiolek@iczmp.edu.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików