Dr hab. Krzysztof Chyży

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomiczne

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich

Dziedzina nauki/sztuki

fizycznych

Dyscyplina podstawowa

astronomia

Specjalność podstawowa

radioastronomia

Obszary dodatkowe

fizyka galaktyk i obiektów aktywnych, magnetohydrodynamika, statystyka

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej

Adres internetowy i strona internetowa

krzysztof.chyzy@uj.edu.pl, http://www.oa.u.edu.pl/zrfk

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików