Dr hab. Katarzyna Paprzycka, prof. UW

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

nauki humanistyczne

Dyscyplina podstawowa

filozofia

Specjalność podstawowa

filozofia działania, filozofia umysłu

Obszary dodatkowe

filozofia nauki, nauczanie logiki

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Epistemologii; Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Kognitywistyka, UW; Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii, UW; Redaktor naczelny “Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”; Członek Rady Redakcyjnej: “European Studies in Philosophy of Science”, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, “Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki”; Członek Steering Committee of the European Philosophy of Science Association; Członek Steering Committee of the European Society for Analytical Philosophy

Adres internetowy i strona internetowa

kpaprzycka@uw.edu.pl, http://www.kpaprzycka.filozofia.uw.edu.pl/

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików