Dr hab. Emanuel Kulczycki

Jednostka macierzysta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

Nauki humanistyczne

Dyscyplina podstawowa

Filozofia

Specjalność podstawowa

Filozofia komunikacji

Obszary dodatkowe

Naukometria, naukoznawstwo

Obecnie pełnione funkcje

Przewodniczący V kadencji Rady Młodych Naukowców (2015–2017); Przewodniczący tzw. Zespołu ds. oceny czasopism na naukowych (2017–2018) w MNiSW; Członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014–2019); Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (od 2013 r.); Członek Rady Fundacji Młodej Nauki (od 2014 roku); Członek EvalHum – Promoting Humanities and Social Sciences Research z siedzibą w Rennes (od 2015 roku); Kierownik Scholarly Communication Research Group w Instytucie Filozofii UAM.

Adres internetowy i strona internetowa

emek@amu.edu.pl, http://emanuelkulczycki.com, http://ekulczycki.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików